Unitati de masura uzuale

Unitati de masura uzuale in termotehnica

Presiune Volum Debit Caldura Temperatura
 

Alegeti unul dintre convertoare

 

Vascozitate cinematica - corespondenta dintre cSt si °E

cSt °E cSt °E cSt °E
2 1,12 50 6,62 220 28,9
3 1,22 55 7,28 230 30,3
4 1,31 60 7,93 240 31,6
5 1,39 65 8,58 250 32,9
6 1,48 70 9,23 260 34,2
7 1,56 75 9,89 270 35,5
8 1,65 80 10,54 280 36,8
9 1,74 85 11,2 290 38,2
10 1,83 90 11,86 300 39,4
12 2,02 95 12,51 320 42,1
14 2,22 100 13,17 340 44,7
16 2,43 110 14,48 360 47,4
18 2,84 120 15,8 380 50
20 2,87 130 17,11 400 52,6
22 3,1 140 18,43 450 59,2
24 3,34 150 19,74 500 65,8
26 3,58 160 21,06 550 72,4
28 3,82 170 22,37 600 78,9
30 4,07 180 23,69 700 92,1
35 4,7 190 25 800 105,3
40 5,33 200 26,3 900 118,4
45 5,98 210 27,6 1000 131,6

 

Tag-uri: Vascozitate cinematica, din cSt in °E, unitati masura presiune, unitati masura debit, unitati masura volum, unitati masura caldura, unitati masura temperatura, gallon imperial, gallon SUA, din mbar in psi, din atm in mmCA (kgf/m2), din Pa (N/m2) in tor (mmHg), Celsius in Fahrenheit, Celsius in Kelvin, Celsius in Rankine, din BTU/h in kcal/h, din kcal/h in Watt, din GPH in litri/h,